top of page

Vi hjelper deg

å få det bra igjen

Snuom tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusproblemer. Klinikken vår består av psykologer, psykiatere, pedagoger og familieterapeuter som samarbeider tett for å kvalitetssikre helsehjelpen som gis.

Samtaleterapi for barn og voksne

Livet kan være tøft og føles litt håpløst til tider. Vi i Snuom er her for å hjelpe deg gjennom det. Noen ganger trenger man bare en nøytral person å snakke med, for å sortere tankene sine, møte forståelse og få noen råd for veien videre.

Noen av våre behandlingsområder

Utredning av psykiske lidelser

I en innledende konsultasjon, kartlegger vi dine psykiske plager for å legge et mest mulig hensiktsmessig behandlingsløp.

Støttesamtaler for enslige, par og familier

Støttesamtale er fellesbetegnelse for samtaler med ulikt mål og innhold. Vi prater med enslige, par og familier om det dere måtte ha på hjertet.

Angstlidelser

Angst er en følelse av uro og anspenthet, og en irrasjonell frykt for at man er i fare. Vi har lang erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av angstlidelser.

Depresjon

Depresjon er en tilstand som karakteriseres av nedsatt stemningsleie, manglende interesse og glede, og tap av energi eller økt følelse av tretthet.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er lidelser der forholdet man har til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. Flere av våre ansatte har god erfaring med behandling av spiseforstyrrelser.

Traumelidelser

Et traume er en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon. Vi har kompetanse til å behandle ulike typer traumelidelser.

Personlighetsforstyrrelser

En personlighetsforstyrrelse er en psykiatrisk tilstand som kjennetegnes ved avvik i personlighetstrekk. Vi behandler ulike typer personlighetsforstyrrelser.

Atferdsvansker

Atferdsvansker kjennetegnes ved aggressiv, destruktiv og opposisjonell atferd over tid. Vi har behandlere med spesialkompetanse på dette området.

Priser

Det er helt opp til deg hvor mange samtaler du ønsker. Vi anbefaler at du undersøker med din forsikringsordning om du kan ha krav på dekning av psykologsamtaler. Det kan også være at din arbeidsgiver ønsker å betale for samtaler. Dette kan eksempelvis være for å bidra til å unngå sykemelding. Tilbudet for barn under 18 dekkes i sin helhet av det offentlige dersom de gjennom henvisning til BUP har fått rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og har valgt Snuom Psykisk Helse som behandlingssted. Avtalen med Helse-Midt om kjøp av behandlingsplasser er under avvikling og inntak av nye til ordningen stopper ved utgangen av juni 2024. Barn og ungdom som ikke har fått en slik rettighet men som allikevel ønsker hjelp vil måtte betale vanlig timepris.  Ved ubenyttede timer som ikke avbestilles minimum 24 timer før samtalen faktureres kr. 1500,-.

Kr. 1500,- per samtale

Natia Johannesen

Psykologspesialist

Natia har nøkkelkompetanse innen traumebehandling. Hun har også erfaring fra BUP og Avdeling for Rus og Avhengighet.

Tore Aune

Psykologspesialist

Tore har en doktorgrad i klinisk psykologi rettet mot angstproblematikk hos barn og voksne. Tore er ekspert i behandling av sosial angst hos barn og unge.

Tor Andreas Aasen

Psykologspesialist

Tor Andreas jobber mye med angst, depresjon og traumelidelser. Han har de senere årene jobbet mye med behandling av spiseforstyrrelser og pårørende.

Andreas Dahlum

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Andreas har lang erfaring med å teste ulike mentale kapasiteter gjennom arbeid i PPT. Han har blant annet fordypning innen angst og skolevegring.

Ben Bouwhuis

Overlege, barne- og ungdomspsykiater

Ben er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og har lang erfaring med atferdsproblematikk, blant annet som konstituert overlege ved BUP Levanger.

Einar Dahlum

Par- og familieterapeut

Einar er klinisk sosionom med lang erfaring fra BUP og BUFETAT. Han har utdanning innen kognitiv og dialektisk terapi, med nøkkelkompetanse innen atferdsproblemer hos barn og unge.

Hilde Reitan

Psykologspesialist

Hilde jobber med et bredt spekter av psykososiale og psykiske vansker, inkludert angst og depresjon. Hun har også erfaring fra traumebehandling og terapeutisk arbeid.

June Nordvik

Psykolog

June Nordvik har erfaring fra familieseksjon og rusavdeling. Hun tar for tiden sertifisering i traumebehandlingsmetoden EMDR

Christopher de Lange

Psykolog

Christopher har bred erfaring med behandlingsmetoden kognitiv terapi for ulike angst- og depresjonslidelser.

Linda Fordal

Spesialist i nevropsykologi

Linda jobber mye med kartlegging av mentale ferdigheter, utredning av ADHD og aspergerlidelser. Hun tar nå en doktorgrad hvor hun forsker på milde hjerneskader.

Marianne Kirksæter

Spesialist i klinisk pedagogikk

Marianne har fordypning i kognitiv terapi og tilleggsutdanning i barn og unges psykiske helse. Hun har lang erfaring med kartlegging av læringsvansker.

Jostein Paul Årøen Lein

Psykologspesialist

Jostein er spesialist i klinisk voksenpsykologi, med videreutdanning i kognitiv terapi. Han har også erfaring med akutt psykisk helsehjelp.

Jakob Støre-Valen

Psykologspesialist

Jakob har spesialisering innen intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og jobber mye med angstproblematikk.

Iselin Langeland

Par- og familieterapeut

Iselin har lang erfaring med ungdommer og deres familier

Inge Solheim Storkaas

Psykologspesialist

Inge har variert erfaring fra familiearbeid, fobi behandling, tics behandling, og behandling av såkalte tvangshandlinger eller tvangstanker.

Ina Marie Myhre

Spesialist i familiepsykologi

Ina har erfaring med behandling av ulike psykiske lidelser hos barn og unge, med særlig kompetanse ift familieterapi, traumebehandling og emosjonsfokusert tilnærming 

Sergej C. Kornev

Psykolog

Sergej er fleksibel i tilnærming men spesialiserer seg i ISTDP som fokuserer på å løse komplekse følelsesmessige konflikter i folks blindsone. Sergej jobber med voksne. 

Tonje Laugsand

Sosionom og familieterapeut

Jobbet 12 år i bup med  fordypning i barns helseproblem i tilknyttet til problemstillinger i familie og nettverk. Emosjonsfokusert tilnærming og videobasert samspillsmetode.

Oddny Elise Uddu Ystad

Sosionom

Mye erfaring med håndtering av psykososiale og økonomiske utfordringer. Bistår til kontakt med offentlige instanser, praktisk bistand, råd og veiledning.

Våre behandlere

Spesialisthelsetjeneste

Barn og ungdom

Dersom du eller noen som står deg nær opplever at du har det vanskelig, kan du komme til oss og få hjelp. Vi kartlegger dine psykiske vansker og legger et behandlingsløp vi tror vil hjelpe deg.

Foresatte

Når et barn eller en ungdom sliter psykisk, kan det også oppleves vanskelig for de voksne.Derfor prøver vi alltid å bringe trygghet og forståelse både til barnet og de som står barnet nært.

Helsevesen

Snuom Psykisk Helse AS er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi er opptatt av å ha et godt gjensidig samarbeid med andre i helsevesenet, til fordel for våre pasienter.

Ønsker du å benytte deg av vår spesialisthelsetjeneste, kan Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) henvise deg hit. Avtalen med Helse-Midt om kjøp av behandlingsplasser er under avvikling og inntak av nye til ordningen stopper ved utgangen av juni 2024. Hos oss møter du et team av spesialister, psykologer og andre fagarbeidere som jobber tett sammenfor å hjelpe deg på best mulig måte.

Vil du at vi skal kontakte deg?

Takk for innsendingen!

Bestill time

Snuom holder til i Moafjæra 8A, Levanger. Ta kontakt med oss for å bestille en samtale med en av våre behandlere. Vårt mål er at alle som føler de trenger våre tjenester skal få et tilbud innen kort tid.

 

Voksne trenger ingen henvisning for å komme til oss, men barn må ha henvisning via lege eller BUP.

Svar på spørreskjema i Checkware her.

Behandlerportal Checkware

bottom of page