top of page

Barn og ungdom

Dersom du eller noen som står deg nær opplever at du sliter psykisk, og du blir henvist til oss, vil vi gjøre det vi kan for hjelpe deg. Sammen vil vi jobbe med dine tanker, følelser og evne til å håndtere verden rundt deg. I utredningsfasen finner vi ut om du faktisk har en psykisk lidelse. Hvis du har det, vil vi foreslå en behandling vi tror kan hjelpe. Godtar du det, vil vi gjennomføre behandlingen sammen. Målet er bedring så raskt som mulig.

Barn og ungdoms psykiske helse er tett forbundet med hvordan samhandlingen med omgivelsene deres er. Derfor jobber vi gjerne også med dine foreldre, skolen og eventueltandre viktige personer i livet ditt. Vi ber alltid deg eller dine foresatte om tillatelse.

Avhengig av dine behov kan vi inkludere både lege, psykolog, familieterapeut, spesialpedagog og fagpersoner med kompetanse vi anser som relevant for din situasjon. Vi samler vår kompetanse og jobber som et team rundt deg. I teamet inngår en spesialist i enten barne- og ungdomspsykiatri eller -psykologi, som du også vil møte.

Foresatte

Når et barn eller en ungdom sliter psykisk, er det helt naturlig at det også påvirker de voksne på en eller annen måte. Maktesløshet, frustrasjon og usikkerhet er kjente følelser når man har et barn eller en ungdom som sliter. Når vi behandler barn, forsøker vi derfor å bringe trygghet og forståelse både til barnet og de som står barnet nært. Så langt vi kan, samarbeider vi tett med foresatte og andre voksne.

Vi er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og bruker derfor kunnskap og metoder som er kunnskapsbaserte. I alle utredninger, diagnosesettinger og behandlinger hos oss, er til enhver tid spesialister involvert. Vi jobber tverrfaglig og endelige diagnostiske vurderinger gjøres i tverrfaglig team.

Helseforetak, fastleger og andre profesjonelle samarbeidspartnere

Snuom Psykisk Helse AS er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi følger derfor de faglige krav og retningslinjer som det krever av oss. Dette inkluderer pakkeforløp, bruk av validerte & standardiserte utredningsverktøy og evidensbaserte behandlingsformer. Vi ønsker å være med i et godt gjensidig samarbeid med andre i helsetjenesten og andre samarbeidspartnere til fordel for våre klienter/pasienter og vil legge til rette for dette.

Vil du at vi skal kontakte deg?

Takk for innsendingen!

Bestill time

Snuom holder til i Moafjæra 8A, Levanger. Ta kontakt med oss for å bestille en samtale med en av våre behandlere. Vårt mål er at alle som føler de trenger våre tjenester skal få et tilbud innen kort tid.

 

Voksne trenger ingen henvisning for å komme til oss, men barn må ha henvisning via lege eller BUP.

Svar på spørreskjema i Checkware her.

Behandlerportal Checkware

bottom of page